2023 YIL 3 IYUL KUNI TERMIZ ShAHRIDA ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANIShI

2023 YIL 3 IYUL KUNI TERMIZ ShAHRIDA ATMOSFERA HAVOSINING IFLOSLANIShI

03.07.2023

ЭКСТРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Meteo sharoitlar tufayli joriy yilning 3 iyul kuni Termiz shahrida soat 4:00 da chang bo‘roni boshlandi. Atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi avtomatlashtirilgan stansiyalarining ma’lumotlariga ko‘ra atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 719 mkg/m3 ni tashkil etgan, bu esa ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan 1,5 barobar oshib ketgan. Shamol tezligi 11 m/s.

Soat 05:00 da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarrachalarining miqdori 1600 mkg/m3 ni tashkil etdi, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan 3,2 barobar oshib ketdi.

Soat  6:00da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 2 420 mkg/m3ni tashkil etgan, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalardan 4,8 barobar oshib ketdi. 

Soat  7:00da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 2 820 mkg/m3ni tashkil etgan, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalardan 5,6 barobar oshib ketdi. 

Soat  8:00da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 4 025 mkg/m3ni tashkil etgan, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalardan 8 barobar oshib ketdi. 

Soat  9:00da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 7 363 mkg/m3ni tashkil etgan, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalardan 14,7 barobar oshib ketdi. Shamol tezligining pasayshi bilan havoda chang g‘ubor kuztilmoqda.

Soat  10:00da atmosfera havosidagi mayda dispersli RM10 zarralarining miqdori 6 065 mkg/m3ni tashkil etgan, bu ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyalardan 12 barobar oshib ketdi.