Hay'at yig'ilishi

Hay'at yig'ilishi


O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazi hay’at a’zolari tarkibi.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 1-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 2-son Bayoni.

O‘zbekiston RespublikasiGidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 3-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 4-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 5-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 6-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 7-son Bayoni..

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 9-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 10-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 11-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 12-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 13-son Bayoni.

O‘zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazining kengaytirilgan hay’at yig‘ilishining 14-son Bayoni.