O'zgidromet faoliyati

O'ZGIDROMET FAOLIYATI


  • gidrometeorologik axborotlarni to'plash, ularni tahlil qilish va umumlashtirish;
  • gidrometeorologik va iqlimiy axborotlarning milliy bazasini yaratish;
  • zamonaviy texnoligiyalar bazasida gidrometeorologiya fanini rivojlantirish;
  • gidrometeorologik prognozlar va aholi uchun ogohlantirishlar shaklida xizmat ko'rsatishning har xil turlarini taqdim etish;
  • qishloq ho'jaligi, aviatsiya, milliy mudofaa va iqtisodiyotning boshqa sohalariga maxsus tezkor gidrometeorologik xizmar ko'rsatish;
  • Atmosfera ifloslanishi, yuza (tabiiy suv oqimlari) suvlar, tuproq ifloslanishi monitoringi va fon monitoringi (ma'lumotlar to'plash, qayta ishlash, tahlil qilish va axborotlar tayyorlash) atmosfera ifloslanish darajasini prognozlash ishlarini olib borish;
  • Iqlim o'zgarishini monitoringlash va ularning taxminiy prognozlarini taqdim etish, shuningdek, iqlim o'zgarishiga munosabat bildirish bo'yicha choralar va variantlarga uning ta'sir etishini baholashlarga hissa qo'shish;
  • Jahon Meteorologiya Tashkiloti Xalqaro ob-havo xizmati tizimida mintaqaviy meteorologiya markazi vazifalarini bajarish.