Tez-tez beriladigan savollarga javoblar

Ko'p beriladigan bazi savollarga javoblar


 

Saytimiz (hydromet.uz) orqali har 3 kunlik ob-havo prognozlarini bilib olishingiz mumkin.
Saytimiz (hydromet.uz) bosh sahifasida joylashgan xarita orqali hududlar kesimida ob-havo prognozlari va faktik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin.
Saytimiz bosh sahifasida ob-havo ma'lumotlari filtri orqali tog'li hududlarning ob-havo prognozlarini bilib olishingiz mumkin.
Agrometeorologik prognozlar, qishloq xo‘jaligi ekinlarining holatini baholash, stansiyalarda o‘lchanadigan agrometeorologik ko‘rsatkichlar.
ma'lum bir hududning geografik joylashuvi tufayli ega bo'lgan issiqlik miqdori.
Qishloq xo'jaligi o'simliklarining rivojlanishining u yoki bu bosqichida faol vegetatsiya davri uchun past harorat chegarasi.
Tuproq unumdorligi, qishloq xo`jaligida yetishtirish texnologiyasi, havo harorati, yog`ingarchilik, havo namligi, shamol, quyosh radiatsiyasi.
bu yer atmosferasining tuzilishi va xususiyatlari, unda sodir bo'ladigan fizik-kimyoviy jarayonlar haqidagi ilmiy va amaliy bilim sohasi.
tabiatdagi suv harakati haqidagi fan.
ob-havoning qishloq xo‘jaligiga ta’sirini o‘rganadigan meteorologiya bo‘limi.
meteorologiyaning meteorologik sharoitlarning aviatsiya texnikasi va aviatsiya faoliyatiga ta’sirini o‘rganuvchi, shuningdek parvozlarni meteorologik ta’minlashning nazariy va uslubiy asoslarini ishlab chiquvchi ixtisoslashtirilgan amaliy sohasi.
ob-havoning kelajakdagi holatini aniqlaydigan Yer atmosferasidagi fizik jarayonlarni o‘rganuvchi fan bo‘lgan meteorologiyaning bir bo‘limi.