2021 yil 8 noyabrga Toshkent shahrida havoning chang bilan ifloslanishi

2021 yil 8 noyabrga Toshkent shahrida havoning chang bilan ifloslanishi

08.11.2021

2021 yil 7-8 noyabr Toshkent havosidagi mayda zarrachalar tarkibi

8-noyabr soat 11:00 holatiga ko‘ra, Toshkent shahrida havoning chang bilan ifloslanishi pasayishda davom etmoqda, monitoring natijalariga ko‘ra, ruxsat etilgan maksimal qiymatdan oshmaydi.